Adviessnelheid

A4

 

Om aan te geven dat een punt veiliger met een lagere snelheid gepasseerd kan worden, plaatst men bord A4, adviessnelheid. Als je deze adviessnelheid aanneemt kun je veilig een bepaald punt, bijvoorbeeld een scherpe bocht, volgen.

 

A5

 

Je hoeft niet altijd bord A5, einde adviessnelheid, te verwachten. Indien het logisch is dat er na bijvoorbeeld een bocht, de maximumsnelheid weer gereden kan worden, wordt bord A5 niet geplaatst.
In recreatiegebieden buiten de bebouwde kom kan een adviessnelheid worden toegepast als op deze wegen veel recreanten verblijven.

 

A1

 

Ons is het opgevallen dat op veel plaatsen de borden adviessnelheid zijn vervangen door het bord A1, maximumsnelheid. Mijn inziens wel zo veilig. Niet iedere bestuurder is namelijk geneigd o