Inhalen en strepen op het wegdek

Als er op het wegdek een doorgetrokken streep is aangebracht die de rijbaan in rijstroken verdeelt, mag je deze doorgetrokken streep niet overschrijden. Is er tussen jou en de doorgetrokken streep een onderbroken streep aangebracht, mag je wel inhalen.

Een doorgetrokken streep aan de kant van de rijbaan is een kantstreep, deze mag je wel overschrijden.