Rotondes

Artikel 47 van het RVV
Het is bestuurders van een motorvoertuig en bromfietsers die de rijbaan volgen toegestaan vlak voor of op rotondes anders dan aan de rechterzijde van de rijbaan te rijden.

Artikel 48 van het RVV
Het is bestuurders toegestaan vlak voor of op rotondes rechts in te halen.

De voorrang op een rotonde is niet geregeld. Als er niets is aangegeven heeft het verkeer op de rotonde geen voorrang. Als er wel iets wordt aangegeven, door middel van haaientanden of verkeersborden, dan heeft het verkeer op de rotonde voorrang.

Als je een rotonde nadert, ben je niet verplicht zoveel mogelijk rechts te rijden. Wil je bijvoorbeeld een rotonde 3/4 rond, kun je beter in de linker rijstrook gaan rijden.
Het naar links richting aangeven is niet verplicht als je een rotonde oprijdt. Het is echter wel verplicht om richting aan te geven naar rechts als je een rotonde wil verlaten.
Bestaat de toeleidende weg uit 2 of meer rijstroken, dan is uiteraard richting aangeven voor de zijdelingse verplaatsing wel verplicht. Het richting aangeven moet dan stoppen zodra de zijdelingse verplaatsing gemaakt is

Op een rotonde is het toegestaan om rechts in te halen.