Stilstaan

Stilstaan – Algemeen

Op plaatsen waar je een gevaar of hinder kunt opleveren voor andere weggebruikers is het verboden om stil te staan. Denk hierbij aan onoverzichtelijke bochten, viaducten, hellingen en dergelijke.
Het is niet zo dat je hier nooit mag stilstaan, dit is alleen verboden als het gevaarlijk of hinderlijk kan zijn.

Stilstaan – Verkeersborden

Als bord E2 geplaatst, zoals op de foto, is mag je aan de zijde van de weg waar het bord geplaatst is niet op de rijbaan stilstaan. Je mag wel in de berm stilstaan en weggedeelten met een parkeerbestemming. Aan de andere zijde van de weg mag je wel stilstaan, want het bord geldt alleen voor de zijde van de weg waar het bord staat.

Ezelsbruggetje:

Veel mensen kunnen het verschil tussen bord E1 en E2 niet onthouden. Hier zijn 2 manieren voor:
Tip 1. Bord E1 heeft een streeP. Dit eindigt met een ‘P’ van Parkeren verboden. Bord E2 heeft een kruiS. Dit eindigt met een ‘S’ van Stilstaan verboden.

Tip 2. Bord E1 heeft 1 streeP. Hierdoor kun je in de 2 vlakken de letters NP plaatsen. NP staat dan voor Niet Parkeren.
Bord E2 heeft een kruiS. In de 4 vlakken kun je de letters S.T.O.P plaatsen. Stoppen (stilstaan) verboden.

Stilstaan – Kruispunten

Op kruispunten is het niet toegestaan stil te staan. Wanneer er een auto voor je stopt op een kruispunt en je moet daardoor ook stoppen dan valt dit niet onder het stilstaan want dit is niet het vrijwillig tot stilstand brengen van je voertuig.
Bij kruispunten geldt echter dat je ze vrij moet houden en je had er dus beter aan gedaan als je voor het kruispunt was gestopt en niet er op.

Stop je echter op een kruispunt om iemand in of uit te laten stappen is dit niet toegestaan want dat is stilstaan.
Op het rode gedeelte van het kruispunt mag je niet stilstaan. Op het gele gedeelte mag je niet parkeren.
Je zou dus kunnen zeggen dat je op het gele gedeelte wel mag laden en lossen of iemand in- of uit laten stappen, maar let wel op: Je mag namelijk ook niet stilstaan als je gevaar of hinder kan veroorzaken.

Stilstaan – Overwegen

Op een overweg is het niet toegestaan om stil te staan. Dit kan levensgevaarlijke situaties opleveren.
Overwegen altijd vrijhouden, ook bij file, en altijd!!! voor of na de overweg stilstaan.

Zie bijvoorbeeld deze link waarbij een rijinstructeur om het leven kwam door een aanrijding met een trein.

Stilstaan – Op fietsstroken en op de rijbaan naast fietsstroken

Op een fietsstrook is het niet toegestaan om stil te staan. Het maakt niet uit of het een fietsstrook is met een onderbroken streep of een doorgetrokken streep.
Het stilstaan op een fietsstrook is niet toegestaan omdat je hierbij fietsers onnodig hindert. Wanneer jij stilstaat op een fietsstrook moeten de fietsers op de fietsstrook om jouw heen de rijbaan op, dit kan leiden tot gevaarlijke situaties omdat fietsers vaak niet over hun linker schouder kijken tijdens het uitwijken naar links.
Het is ook niet toegestaan om stil te staan op de rijbaan langs een fietsstrook. Hiermee hinder je het overige verkeer onnodig. Je blokkeert hiermee de rijstrook volledig en bestuurders achter jou moeten over de rijstrook voor het verkeer van de tegenovergestelde richting wat kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Op de foto is geen afbeelding van een fiets te zien. Het is daarom geen fietsstrook, maar een suggestiestrook. Stilstaan en ook parkeren is hier wel toegestaan!

 
 
 
 
 
 
 

Stilstaan – Oversteekplaatsen

Het is niet toegestaan om stil te staan op of binnen 5 meter voor of na een oversteekplaats.
Met oversteekplaatsen bedoelen we voetgangersoversteekplaatsen en oversteekplaatsen voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers.
Het stilstaan op een oversteekplaats blokkeert de oversteekplaats en veroorzaakt dus onnodige hinder voor het verkeer dat gebruik wil maken van deze oversteekplaats.
Stilstaan binnen vijf meter voor of na een oversteekplaats belemmert het zicht van het verkeer dat wil oversteken en belemmert het zicht van het overige verkeer op weggebruikers die de overstekplaats naderen.

Stilstaan – Bushalte

Bij bushaltes is het niet toegestaan stil te staan.

  • als de bushalte is aangegeven door een blokmarkering, dan mag je niet stilstaan bij deze markering
  • als er geen blokmarkering is aangebracht, dan mag je niet stilstaan 12 meter voor en 12 meter na het bushaltebord.

Het is wel toegestaan om direct iemand in of uit te laten stappen mits je hierbij geen autobus hindert.
Sommige mensen denken dat als je iemand in of uit mag laten stappen, het ook is toegestaan om te laden en te lossen. Laden en lossen mag echter niet, je mag alleen even snel iemand in of uit laten stappen.
Even stoppen op een bushalte om te zien op welk tijdstip een autobus aankomt of vertrekt, mag ook niet. Net zo min als de weg vragen of een andere reden. Alleen maar stilstaan om passagiers in- of uit te laten stappen. Meer niet!

Stilstaan – Busstroken

Je mag niet stilstaan op een busstrook en ook niet op de rijbaan naast een busstrook.

Stilstaan – Doorgetrokken gele streep

Langs een doorgetrokken gele streep is het niet toegestaan stil te staan. Deze strepen zijn vaak aangebracht op plaatsen waar niet zoveel ruimte is of waar het gevaarlijk is om stil te staan.
Zelfs even stilstaan om iemand uit te laten stappen zoals op de foto is niet toegestaan.

Stilstaan – Autowegen en autosnelwegen

Het is logisch dat je op de rijbaan van een autoweg of autosnelweg niet mag stilstaan.
Op een vluchtstrook of een vluchthaven mag dat wel, echter alleen in noodgevallen en niet om te stoppen om een wegenkaart te bekijken, een telefoongesprek te voeren of een lifter mee te nemen.
Als je pech hebt en je moet op de vluchtstrook stoppen doe dit dan zoveel mogelijk naar rechts zodat het verkeer het minste last van je heeft. Blijf nooit in de auto zitten, ook de passagiers niet, maar zoek een zo veilig mogelijke plaats op.