Strepen op de weg en snelheid

De groene en rode tussenvlakken hebben geen enkele verkeersrechtelijke betekenis. Niet voor de snelheid, voor niets. Het is een convenant tussen een paar provincies. Ook binnen de bebouwde kom (50km/h) heb ik al rode en groene tussenvlakken gezien. Uitsluitend de borden bepalen het snelheidsregime, niet de strepen.

Desondanks komen er veel examenvragen over dit onderwerp voor tijdens het theorie-examen bij het CBR. Vandaar onderstaande uitleg.

Erfontsluitingswegen herken je aan het ontbreken van een enkele of dubbele middenstreep. De maximumsnelheid is hier 60 kilometer per uur, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven.

Erfontsluitingswegen herken je aan het ontbreken van een enkele of dubbele middenstreep. De maximumsnelheid is hier 60 kilometer per uur, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven.

Aan de zijkanten kunnen fietsstroken of suggestiestroken aangebracht zijn.

Ontsluitingswegen herken je aan de dubbele middenstreep. Als deze strepen onderbroken zijn, is inhalen toegestaan, tenzij verkeersborden anders aangeven.
De maximumsnelheid op deze wegen is 80 kilometer per uur, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven.

Ontsluitingswegen herken je aan de dubbele middenstreep. Als deze strepen doorgetrokken zijn is inhalen verboden.
De maximumsnelheid op deze wegen is 80 killometer per uur, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven.

Stroomwegen herken je aan de dubbele middenstreep, waartussen groene verf is aangebracht. Als deze strepen onderbroken zijn, is inhalen toegestaan, tenzij verkeersborden anders aangeven.
De maximumsnelheid op deze wegen is 100 kilometer per uur, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven.

Stroomwegen herken je aan de dubbele middenstreep, waartussen groene verf is aangebracht. Als deze strepen doorgetrokken zijn, is inhalen verboden.
De maximumsnelheid op deze wegen is 100 kilometer per uur, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven.

Hou onthou je dit op een eenvoudige manier voor tijdens het examen?

Simpel:

Geen strepen in het midden? Maximumsnelheid 60!

Wel strepen in het midden? Maximumsnelheid 80

Groen in het midden? Maximumsnelheid 100