Voorsorteren op éénrichtingswegen

Rij je op een volledige éénrichtingsweg en je wilt linksaf slaan dan kun je het beste helemaal links van de weg voorsorteren.

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt ook op een éénrichtingsweg rijden waar door middel van een onderbord aangegeven wordt dat er van de tegenovergestelde kant toch verkeer kan komen. Als je nu linksaf wil sorteer je voor tegen de as van de weg.