Voorsorteren

Artikel 17 van het RVV

 1. Bestuurders die willen afslaan, mogen voorsorteren door:
  1. indien zij naar rechts willen afslaan tijdig zoveel mogelijk aan de rechterzijde te gaan rijden;
  2. indien zij naar links willen afslaan tijdig zoveel mogelijk tegen de wegas te rijden of bij rijbanen bestemd voor bestuurders in één richting daarop zoveel mogelijk links te houden.
 2. Bestuurders moeten alvorens af te slaan een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven.

Als je af wil slaan naar rechts moet je een aantal handelingen verrichten. Dit zijn:

 • Je moet er van overtuigd zijn dat je ook daadwerkelijk rechtsaf kan en mag, je moet dus goed opletten of de straat niet gesloten wordt door verkeersborden, of dat je door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden niet de straat in kan.
 • Vervolgens ga je kijken of je door het afslaan geen ander verkeer hindert of kan hinderen. Dit doe je door eerst in je binnenspiegel te kijken, dan in de rechter buitenspiegel en hierna kijk je over je rechterschouder naar de dode hoek.
 • Mocht blijken dat je af kan slaan zonder daarbij ander verkeer te hinderen, geef je richting aan naar rechts.
 • Nu ga je voorsorteren naar rechts. Doe dit in een vloeiende lijn en hinder hierbij geen (snor)fietsers en bromfietsers.
 • Je gaat nu de snelheid regelen en eventueel terugschakelen zodat je op een veilige manier de bocht kan nemen.
 • Vervolgens moet je goed opletten of je geen rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg moet voor laten gaan of ander verkeer voorrang moet verlenen.
 • Als het veilig kan neem je een korte bocht naar rechts, zonder daarbij op de verkeerde weghelft te komen. Je gaat nu goed op de verkeersborden letten en je snelheid aanpassen aan het overige verkeer.

 

Als je af wil slaan naar links moet je een aantal handelingen verrichten. Dit zijn:

 • Je moet er van overtuigd zijn dat je ook daadwerkelijk linksaf kan en mag, je moet dus goed opletten of de straat niet gesloten wordt door verkeersborden, of dat je door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden niet de straat in kan.
 • Vervolgens ga je kijken of je door het afslaan geen ander verkeer hindert of kan hinderen. Dit doe je door eerst in je binnenspiegel te kijken, dan in de linker buitenspiegel en hierna kijk je over je linkerschouder naar de dode hoek.
 • Mocht blijken dat je af kan slaan zonder daarbij ander verkeer te hinderen, geef je richting aan naar links.
 • Nu ga je voorsorteren naar links. Doe dit in een vloeiende lijn en sorteer zoveel mogelijk tegen de weg-as voor.
 • Je gaat nu de snelheid regelen en eventueel terugschakelen zodat je op een veilige manier de bocht kan nemen.
 • Vervolgens moet je goed opletten of je geen recht doorgaand verkeer op dezelfde weg moet voor laten gaan of ander verkeer voorrang moet verlenen.
 • Als het veilig kan neem je een ruime bocht naar links, zonder daarbij op de verkeerde weghelft te komen. Snij in ieder geval de bocht niet af. Je gaat nu goed op de verkeersborden letten en je snelheid aanpassen aan het overige verkeer.