Richtingaanwijzer

De richtingaanwijzer gebruik je om aan het andere verkeer te laten zien wat je van plan bent. Je gebruikt de richtingaanwijzer bijvoorbeeld als je wilt:

  • invoegen
  • uitvoegen
  • inhalen
  • wegrijden
  • parkeren
  • een rotonde verlaten
  • veranderen van richting
  • veranderen van rijstrook

Gebruik de richtingaanwijzer niet langer dan nodig is. Dit om verwarring in het verkeer te voorkomen.