Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden

Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden – Risico’s i.v.m. toestand bestuurder (vermoeidheid, rijervaring, lichamelijke en geestelijke gesteldheid, alcohol en medicijnen)
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden – Risico’s i.v.m. eigenschappen en toestand eigen voertuig
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden – Risico’s i.v.m. weg-, zicht- en weersomstandigheden

Snelheid en afstand houden

Vroeger, en tegenwoordig nog steeds, dachten veel mensen dat het vlak achter een vrachtauto rijden een besparing van het brandstofverbruik tot gevolg had. Dit berust echter op een misverstand. Wat gebeurt er namelijk: Gaat de vrachtauto snelheid verminderen, dan moet jij ook gas loslaten en waarschijnlijk ook bijremmen. Gaat de vrachtauto daarna zijn snelheid weer opvoeren, dan moet jij weer gas bij geven om vlak achter de vrachtauto te kunnen rijden. Een logisch gevolg is dat dit niet brandstof besparend werkt.
Een ander bijkomend nadeel is dat dit de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Voor meer informatie over dit onderwerp ga je nog even naar het hoofdstuk snelheid en ga je naar de bladzijde afstand houden.

Behalve het houden van afstand levert het ver vooruit kijken en daardoor het tijdig gas loslaten een flinke brandstof besparing op. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Zie je een file langzaam rijden of stilstaan. Laat gas los;
  • Zie je het verkeerslicht op oranje of rood staat. Laat gas los;
  • Zie je voetgangers bij een voetgangersoversteekplaats. Laat gas los;
  • Zie je een scherpe bocht in de verte. Laat gas los;
  • Zie je een andere verkeerssituatie waar je voor moet stoppen. Laat gas los.