Aanwijzingen

Aanwijzingen kunnen gegeven worden door daartoe bevoegde en herkenbare ambtenaren van politie, marechaussee en douane.
Als door een van deze personen een aanwijzing wordt gegeven, dan gaat deze aanwijzing boven de verkeersregels en verkeerstekens.
Als het verkeerslicht voor jou op groen staat en een politieagent jou duidelijk maakt dat je moet stoppen dan ben je dat verplicht.

 

 

 

 

 

 

Artikel 82

 • 1. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:
  • a. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren,
  • b. de militairen van de Koninklijke Marechaussee voor zover niet behorend tot de in onderdeel a bedoelde ambtenaren,
  • c. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars, en
  • d. de personen die optreden tijdens de praktijklessen of het praktijkexamen in het kader van een opleiding tot verkeersregelaar of een cursus voor verkeersregelaars, voor de duur van deze praktijklessen of dit praktijkexamen en voor zover gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling voor verkeersregelaars voorgeschreven kleding.
 • 2. Bij het geven van aanwijzingen door middel van gebaren worden, voor zover mogelijk, de in bijlage II vastgestelde aanwijzingen gegeven.
 • 3. Bestuurders zijn tevens verplicht de in bijlage II, onderdeel 8, vastgestelde aanwijzing om te stoppen op te volgen die wordt gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersbrigadiers.
 • 4. Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen door een begeleider van een railvoertuig een stopteken volgens model F10 van bijlage 1, een rode vlag of een rode lamp wordt getoond.

Artikel 82a

Weggebruikers zijn voorts verplicht de aanwijzingen op te volgen die worden gegeven door middel van de verlichte transparanten op personenauto’s, bedrijfsauto’s en motorfietsen in gebruik bij de in artikel 41a, eerste lid, onderdeel a, onder 1° en 4°, genoemde diensten en op bedrijfsauto’s van transportbegeleiders.

Artikel 83

Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen een stopteken wordt getoond dat bestaat uit een rode lamp dan wel uit een aan een voertuig van de politie of van weginspecteurs in dienst van Rijkswaterstaat aangebracht verlicht transparant, waarin de woorden “stop” of “stop politie” in rode letters tegen donkere achtergrond worden verlicht.

Er zijn zeven verschillende standaard aanwijzingen welke je boven aan deze pagina kunt zien. Je begrijpt dat een politieagent het verkeer niet kan regelen door zich alleen aan deze aanwijzingen te houden, maar hij zal met hand en arm gebaren proberen duidelijk te maken wat hij wil.

Verkeersbrigadiers die herkenbaar zijn aan hun oranje jas en hun stopbord mogen jou ook een stopteken geven, door middel van het ophouden van het stopbord. Kinderen die uit school komen kunnen dan veilig oversteken.
Verkeersbrigadiers regelen het verkeer op een vaste plaats. Bijvoorbeeld bij een school.

Verkeersregelaars regelen het verkeer en zorgen zo voor de veiligheid van de weggebruikers. Een verkeersregelaar kan op meerdere plaatsen worden ingezet.

Door middel van een verlicht bord op het dak van bijvoorbeeld een politieauto kunnen jou ook aanwijzingen gegeven worden.
Er kan bijvoorbeeld opstaan “STOP POLITIE” of “POLITIE-VOLGEN”.
Ook deze aanwijzingen moet je opvolgen. Tevens hebben deze ambtenaren het recht om jou andere aanwijzingen te geven. Denk aan verkeerscontroles, alcoholcontroles, of het laten zien van je rijbewijs en kenteken papieren.

Hier onder de aanwijzingen zoals wij die kennen in Nederland en de daarbij behorende tips en trucks. Bijna in ieder theorie-examen komt wel een vraag over de aanwijzingen voor. Zorg ervoor dat je deze altijd goed beantwoordt bij het CBR.

Algemeen stopteken

De eerste aanwijzing is het algemeen stopteken. Je komt aanrijden en ziet de handpalm van de verkeersregelaar. Dit betekent dat het verkeerslicht voor jou op rood staat.
Je mag als het verkeerslicht op rood staat ook niet links of rechts afslaan. Toch? Dan mag je dit nu ook niet! Dus zie je de handpalm moet je stoppen!
Weggebruikers die de verkeersregelaar van links, rechts of achteren naderen zien de handpalm niet. Deze weggebruikers mogen dan ook doorgaan.

Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar VAN VOREN nadert

Als je rechtdoor zou rijden zou je de arm van de verkeersregelaar raken. Dat mag uiteraard niet. Het verkeerslicht staat voor jou op rood. Ook mag je dan niet rechts of links afslaan.

Het verkeer dat van links, rechts of van achteren de verkeersregelaar nadert mag doorgaan.

Stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar VAN ACHTER nadert

Als je rechtdoor zou rijden zou je de arm van de verkeersregelaar NIET raken. Het verkeerslicht staat voor jou op groen. Ook mag je dan rechts of links afslaan.

Het verkeer dat van links of rechts  de verkeersregelaar nadert mag doorgaan.

Het verkeer dat de verkeersregelaar van achteren nadert moet stoppen. Ook mag dat verkeer dan niet rechts of links afslaan.

Stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar VAN ACHTER en VAN VOOR nadert

Het verkeer dat de verkeersregelaar van achteren en van voren naderen zouden de arm van deze verkeersregelaar raken als zij doorrijden. Dat mag niet. Stoppen dus! Ook mag dit verkeer niet rechts of links afslaan.

Het verkeer dat van links of rechts  de verkeersregelaar nadert mag doorgaan.

Stopteken voor het verkeer dat VAN RECHTS komt

Het verkeer dat de verkeersregelaar van rechts nadert en door zou rijden, raken de arm van de verkeersregelaar. Dat verkeer moet dus stoppen en mag ook niet rechts of links afslaan.

Verkeer dat de verkeersregelaar van links, voor of achteren naderen mogen doorgaan.

Let op dat er in de wet geen aanwijzing is om het verkeer van LINKS te laten stoppen! De verkeersregelaar moet zich gewoon omdraaien om dat verkeer te laten stoppen.

Stopteken voor het verkeer in de vrije richtingen. Opletten voor het verkeer in de stopgezette richtingen. Kruispunt vrijmaken

Mooie tekst: vrije richtingen. Wat wordt daar mee bedoelt? Vrij eenvoudig, dit is een stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van links of rechts naderen.

Het verkeerd dat de verkeersregelaar van voor of achter nadert mag doorgaan.

Teken tot snelheid verminderen

De betekenis spreekt voor zich. Mag je jouw snelheid blijven rijden? Nee/ Mag je jouw snelheid verhogen? Nee.

Stopteken door verkeersbrigadier met toepassing van bord F10

De verkeersregelaar zegt dat jouw verkeerslicht op rood staat.
Je mag als het verkeerslicht op rood staat ook niet links of rechts afslaan. Toch? Dan mag je dit nu ook niet! Dus zie je de handpalm moet je stoppen!
Weggebruikers die de verkeersregelaar van links, rechts of achteren naderen zien de handpalm niet. Deze weggebruikers mogen dan ook doorgaan.