Blokmarkering

Een blokmarkering is een onderbroken markering van blokken. Deze worden aangebracht om in- en uitvoegstroken van de doorgaande rijbaan af te scheiden. Op de foto zie je de in – en uitvoegstrook met een blokmarkering in de lengterichting.

Als blokmarkeringen niet in de lengterichting maar in de breedterichting zijn aangebracht, bestaan ze uit twee rijen en zijn ze bedoeld als aanduiding voor oversteekplaatsen. Op de foto zie je een blokmarkering in de dwarsrichting om een fietsersoversteekplaats aan te duiden.

Blokmarkeringen worden soms ook aangebracht op bushaltes. Ter hoogte van deze markering mag je dan niet stilstaan. Je mag hier wel even een passagier in of uit laten stappen, als je daarbij maar geen bus hindert. Is er bij een bushalte geen blokmarkering aangebracht, dan mag je niet stilstaan binnen 12 meter van het bord bushalte. Ook hier mag je wel passagiers in- en uit laten stappen.