Categorie D – Rijrichting

d01

Bord D1 – Rotonde; verplichte rijrichting

Dit bord is geplaatst op het middeneiland tegenover alle toeleidende wegen. Het bord kan tevens worden geplaatst op de toeleidende wegen

Dit bord wordt bijna altijd toegepast in combinatie met plaatsing van bord B6 en haaientanden bij de aansluiting van de toeleidende wegen op de rijbaan van de rotonde.
De vormgeving van de toeleidende wegen is zo nodig aangepast aan de voorrangsregeling. Bovenstaande gebeurt op zodanige wijze dat de bestuurders op de toeleidende wegen voorrang moeten verlenen aan de bestuurders op de rijbaan van de rotonde.

Als vooraanduiding van een rotonde wordt bord J9 gebruikt.

Als je bij nadering van een rotonde geen voorrang hoeft te verlenen aan (brom)fietsers, dan is er altijd een apart (brom)fietspad. Meestal is dat zo buiten de bebouwde kom.

Maar ook binnen de bebouwde kom komen aparte (brom)fietspaden voor bij een minirotonde. Soms hebben (brom)fietsers wel voorrang. En soms ook weer niet!

En dat soms ook weer niet kan tot de volgende situaties leiden.
Bij het verlaten van de rotonde sla je rechtsaf, dan moet je alle rechtdoorgaand / tegemoetkomend verkeer voor laten gaan. Dus ook voetgangers. Je kunt dan de merkwaardige situatie krijgen dat je voetgangers wel voor moet laten gaan, maar (brom)fietsers niet omdat ze uit de voorrang zijn gehaald. Er zitten echt goede wegbeheerders bij (NOT!!!).

Op of vlak voor een rotonde gelden de volgende uitzonderingen:

  • Het is bestuurders van een motorvoertuig en bromfietsers die de rijbaan volgen toegestaan vlak voor of op rotondes anders dan aan de rechterzijde van de rijbaan te rijden.
  • Het is bestuurders toegestaan vlak voor of op rotonde rechts in te halen.

Bord D2 – Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft

Dit bord is geplaatst op een vluchtheuvel of middengeleider. Zo is het duidelijk aan welke zijde je langs de geleider moet rijden.
Als het bord op een middengeleider is geplaatst wijst de pijl altijd naar rechts.

In sommige situaties wijst de pijl naar links. Dit komt voor bij wegversmallingen.

Als het bord geplaatst is op een middengeleider, is dit vaak op een reflecterende gele zuil. Het bord kan echter ook aan een mast van verkeerslichten of openbare straatverlichting zijn bevestigd.

Is het bord geplaatst tussen de rijbaan en een fietspad of een fiets/bromfietspad, dan staat het bord op een zwart/witte zuil.

d03

Bord D3 – Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan

Dit bord word geplaatst op vluchtheuvels of middengeleiders die aan beide zijden voorbij gereden mogen worden. Soms zal dit in eerste instantie niet duidelijk zijn maar doordat dit bord is geplaatst wel.

Als het bord geplaatst is op een middengeleider, is dit vaak op een reflecterende gele zuil. Het bord kan echter ook aan een mast van verkeerslichten of openbare straatverlichting zijn bevestigd.

d04

Bord D4 – Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

Als dit bord is geplaatst, mag je niet afslaan. Dit bord is vaak geplaatst bij kruispunten met autowegen, of andere drukke wegen buiten de bebouwde kom. Het is hier vanwege de hogere snelheden die gereden worden niet toegestaan om rechts of links af te slaan.
Door middel van onderborden kunnen bepaalde categorieën voertuigen worden uitgezonderd.
Verwar dit bord niet met bord C3 (Eenrichtingsweg).

Verkeersinzichtelijk:

Deze verkeersborden zijn vaak geplaatst naast rijbanen waar langzaam rijdend verkeer niet is toegestaan.

Er ligt soms modder op de rijbaan. Dit is achtergelaten door overstekende landbouwvoertuigen.

Er is soms een minder goed uitzicht in verband met bomen.

Houdt het kruisende verkeer wel voldoende rekening met de hogere snelheden van de andere bestuurders.

Bord D5 – Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

De betekenis van dit bord is dat je de richting MOET volgen die op het bord is aangegeven. Ook al kun je een andere richting volgen. Het is niet toegestaan.

Dit bord tref je ook aan bij aansluitingen van éénzijdige fiets of fiets/bromfietspaden op een rotonde. Om te voorkomen dat er tegen het verkeer in wordt gereden, wordt dan dit bord geplaatst met de verplichting om de rotonde naar rechts te volgen.

Door middel van onderborden kan dit bord gelden voor bepaalde categorieën voertuigen of kunnen bepaalde categorieën worden uitgezonderd.

Het bord kan uitgevoerd zijn met een pijl naar links of rechts.

d06

Bord D6 – Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

De betekenis van dit bord kan ook vertaald worden naar: verboden om linksaf te slaan. Je wordt verplicht om of rechtsaf te slaan, of rechtdoor te gaan.

Door middel van onderborden kan dit bord gelden voor bepaalde categorieën voertuigen of kunnen bepaalde categorieën worden uitgezonderd.

Het bord kan ook uitgevoerd zijn met een pijl rechtdoor en een pijl naar links. In dat geval is het verboden om rechtsaf te slaan. Je bent dan verplicht om of linksaf te slaan, of rechtdoor te gaan.

d07

 

Bord D7 – Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

De betekenis van dit bord kan ook vertaald worden naar: verboden om rechtdoor te rijden. Je wordt verplicht om of rechts- of linksaf te slaan.

Door middel van onderborden kan dit bord gelden voor bepaalde categorieën voertuigen of kunnen bepaalde categorie:en worden uitgezonderd.

Vanuit tegengestelde richting kan wel verkeer naderen. Hou hier rekening mee. Vooral als je linksaf slaat