Categorie F – Overige geboden en verboden

f01

Bord F1 – Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

Als je dit bord passeert is het niet meer toegestaan om andere motorvoertuigen in te halen. Je mag hier met een motorvoertuig dus ook geen tractor, brommobiel of motorfiets inhalen. En andersom ook niet.
Dit bord is meestal geplaatst op plaatsen waar inhalen niet mogelijk is door bijvoorbeeld een smalle weg of op plaatsen waar inhalen tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen duidt vaak op een verandering aan de weg(omgeving). Kijk ver vooruit om tijdig te ontdekken waaruit deze verandering bestaat. Dit kunnen wegwerkzaamheden zijn, een scherpe, onoverzichtelijke bocht, of een versmalling of splitsing van de rijbaan.
Ondanks een inhaalverbod zijn er toch wel eens gehaaste bestuurders die zich hier niets van aantrekken. Wees hier op bedacht.
Als de breedte van de rijbaan meer bedraagt dan 5 meter, wordt het bord tevens aan de linkerzijde van de rijbaan geplaatst.
Door middel van een onderbord kan het toegestaan worden om landbouwvoertuigen in te halen.

f02

Bord F2 – Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

Vanaf dit bord is het weer toegestaan om motorvoertuigen in te halen.
Hou er rekening mee dat veel bestuurders dat ook meestal meteen zullen proberen. Sommige bestuurders halen al in, voordat zij het bord gepasseerd zijn.

f03

Bord F3 – Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen

Na het passeren van dit bord mogen vrachtauto’s geen motorvoertuigen inhalen. Vrachtauto’s mogen dus onder ander geen personenauto, tractor, brommobiel of motorfiets inhalen.
Dit bord is vaak geplaatst op plaatsen waar de langzamere vrachtauto’s de rest van het verkeer op kunnen houden.
Autobussen, motorfietsen en personenauto’s mogen wel andere motorvoertuigen inhalen als dit bord is geplaatst.

Op autosnelwegen is vaak een onderbord geplaatst met een tijdsduur van het verbod. Bijvoorbeeld van 06.00-10.00 uur en 15.00-19.00 uur. Deze tijdstippen zijn bewust gekozen om het drukke spitsverkeer te ontlasten. Gedurende deze tijden mogen vrachtauto’s niet inhalen. Buiten deze tijdstippen wel.
Het bord komt ook voor op hellingen.

f04

Bord F4 – Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen

Als dit bord is geplaatst mogen vrachtauto’s motorvoertuigen inhalen.

Hou er rekening mee dat er in een rij van vrachtauto’s altijd wel één of meerdere vrachtautobestuurders tussen kunnen zitten die dan ook onmiddellijk de langzamere vrachtauto’s willen of gaan inhalen. Hierdoor kan de snelheid lager komen te liggen dan je daarvoor gewend was.
Dit bord kom je ook tegen op afdalingen na een helling.

f05

Bord F5 – Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting

Als je dit bord tegenkomt als bestuurder en er komt tegemoetkomend verkeer aan dan moet je dat voor laten gaan. Als een voetganger dit bord nadert hoeft hij bestuurders vanuit de andere richting niet voor te laten gaan. Want…. een voetganger is geen bestuurder en dit bord geldt alleen voor bestuurders. En als bestuurder moet je al het verkeer voor laten gaan, een voetganger is verkeer. Dus de voetganger gaat in elke opzicht eerst.

Dit bord komt vaak voor bij wegversmallingen, wegwerkzaamheden en smalle bruggen. Aan de andere kant van de versmalling staat het volgende bord: F6.
Bij wegwerkzaamheden staat dit bord meestal geplaatst aan de zijde waar het verkeer op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer moet komen.

De meeste mensen kijken bij dit bord en bij bord F6 naar de kleur van de pijlen. Maar waar moet je naar kijken als het gesneeuwd heeft en de kleur van de pijlen niet meer zichtbaar is?? Even de sneeuw wegvegen?? Het is handiger om naar de vorm van het bord te kijken. Bij het ronde bord moet je iedereen voor laten gaan.
Bij het vierkante bord mag jij doorrijden, behalve als er van de andere kant voetgangers naderen. Dan moet jij de voetgangers voor laten gaan.

f06

Bord F6 – Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan

Bij nadering van een versmalling met aan deze zijde dit bord mag jij doorrijden, behalve als er van de andere kant voetgangers naderen. Dan moet jij de voetgangers voor laten gaan.

Dit bord komt vaak voor bij wegversmallingen, wegwerkzaamheden en smalle bruggen. Aan de andere kant van de versmalling staat het vorige bord: F5.
Bij wegwerkzaamheden staat dit bord meestal geplaatst aan de zijde waar het verkeer niet op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer hoeft te komen.

De meeste mensen kijken bij dit bord en bij bord F5 naar de kleur van de pijlen. Maar waar moet je naar kijken als het gesneeuwd heeft en de kleur van de pijlen niet meer zichtbaar is?? Even de sneeuw wegvegen?? Het is handiger om naar de vorm van het bord te kijken. Bij het ronde bord moet je iedereen voor laten gaan.
Bij het vierkante bord mag jij doorrijden, behalve als er van de andere kant voetgangers naderen. Dan moet jij de voetgangers voor laten gaan.

f7

Bord F7 – Keerverbod

Bij dit bord is het niet toegestaan om te keren. Linksaf slaan mag echter wel.
Houd rekening met de reden waarom dit bord geplaatst is. Er wordt hier behoorlijk snel gereden. Bestuurders die ter plaatse niet zo goed bekend zijn, rijden soms verkeerd en willen keren. Dit is door het bord verboden, het gebeurt echter wel.

In afwijking van gebruikelijke plaatsing wordt dit bord aan de linkerzijde van de rijbaan geplaatst.
Door middel van onderborden kan dit bord gelden voor bepaalde categorieën voertuigen of kunnen bepaalde categorieën worden uitgezonderd.


 

f08

Bord F8 – Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden

Dit bord geeft een einde aan van alle door verkeersborden gegeven verboden. Dit bord zie je vaak na wegwerkzaamheden. Bij wegwerkzaamheden geldt nogal eens een lagere maximumsnelheid en een inhaalverbod. Om nu niet 2 borden te hoeven plaatsen, wordt dit bord geplaatst. Na dit bord is de normale maximumsnelheid weer van toepassing.

Let op, na een snelheidsbeperking (en inhaalverboden)……….gehaaste automobilisten zijn al aan het versnellen ver voor dit bord. Let bij inhaalacties dus goed op het achteropkomend verkeer.

f09

Bord F9 – Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden

Vanaf dit signaleringsbord gelden alle door de elektronische signaleringsborden gegeven verboden niet meer. Dit zal meestal een tijdelijke snelheidsverlaging betreffen.
De verboden die op verkeersborden zijn aangegeven gelden echter nog wel. Zoals bijvoorbeeld de maximumsnelheid, aangegeven door bord A1.

f10

Bord F10 – Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast

Dit bord geeft aan dat je moet stoppen.
Vroeger kwam je dit bord tegen bij de grensposten. Sinds het wegvallen van de landgrenzen binnen de Europese Gemeenschap wordt dit bord binnen de EG niet meer geplaatst.

Indien door een begeleider van een railvoertuig een stopteken met dit bord, een rode vlag of een rode lamp wordt getoond, zijn weggebruikers verplicht te stoppen.
Verder dragen verkeersbrigadiers deze borden bij zich op oversteekplaatsen. Onder andere dicht bij scholen. Houd een verkeersbrigadier zo een bord omhoog dan moet je stoppen.
Bij de uitoefening van hun taak dienen verkeersbrigadiers ten minste te zijn uitgerust met:

  • een oranje fluorescerende jas of hes en
  • een stopteken door middel van dit bord.

Het stopteken komt voor in twee uitvoeringen:

  • als stopteken dat met de hand wordt opgehouden.
  • als stopteken dat onderdeel uitmaakt van een draai-arm-systeem.

Verwar de betekenis van dit bord niet met bord B7. Als bord B7 is geplaatst mag je als je helemaal tot stilstand bent gekomen en er komt geen verkeer aan doorrijden. Bij dit bord moet je blijven wachten tot er aangegeven wordt dat je weer door mag rijden.

f11

Bord F11 – Verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines

f12

Bord F12 – Einde verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines

f13

Bord F13 – Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen

 

f14

Bord F14 – Einde busbaan of -strook

 

f15

Bord F15 – Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams

 

f16

Bord F16 – Einde trambaan of -strook

f17

Bord F17 – Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams

 

f18

Bord F18 – Einde bus- en trambaan of -strook

 

f19

Bord F19 – Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen

 

f20

Bord F20 – Einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen

f21

Bord F21 – Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s

 

f22

Bord F22 – Einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s