Categorie L – Informatie

L1 – Hoogte onderdoorgang

 

L2 – Voetgangersoversteekplaats

 

 

 

L3 – Bushalte / tramhalte

 

L4 – Voorsorteren

 

L5 – Einde rijstrook

 

L6 – Splitsing

 

L7 – Aantal doorgaande rijstroken

 

L8 – Doodlopende weg

 

L9 Vooraanduiding doodlopende weg

 

L10 – Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

 

L11 – Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken

 

L12 – Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

 

L13 – Verkeerstunnel

 

L14 – Vluchthaven

 

L15 – Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat

 

L16 – Noodtelefoon

 

L17 – Brandblusapparaat

 

L18 – Noodtelefoon en brandblusapparaat

 

L19 – Dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand

 

 

L20 – Uitwijkplaats rechts van de weg

 

L21 – Uitwijkplaats links van de weg