Doorgetrokken streep

Een rijbaan kan door strepen in rijstroken voor verkeer in beide richtingen worden verdeeld. Als dit gebeurt door een doorgetrokken streep mag je de doorgetrokken streep niet overschrijden. Dit betekent dus dat je niet mag inhalen, niet mag keren, niet aan de linkerzijde van de weg parkeren of naar links een weg of een inrit inrijden. Je mag je nu helemaal niet links van de streep bevinden.

Soms zijn er 2 strepen,  En een doorgetrokken streep en een onderbroken streep naast elkaar, zoals op de foto. De streep die naast jou is geldt. Is de streep naast jou onderbroken mag je wel inhalen. Is de streep naast jou doorgetrokken, mag je niet inhalen.

Wanneer op een weg met verkeer in een richting de rijbaan wordt verdeelt door doorgetrokken strepen geldt hetgeen hiervoor beschreven is. Echter met een uitzondering, je mag je nu wel links van de doorgetrokken streep bevinden, maar dan niet de doorgetrokken streep overschrijden naar rechts.

Een doorgetrokken streep moet een lengte hebben van minimaal 20 meter.
Als een doorgetrokken streep korter is dan 20 meter, mag je deze wel overschrijden.

Artikel 76 van het RVV

  • Een doorgetrokken streep die zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindt, mag niet worden overschreden. Bestuurders mogen zich niet links van een doorgetrokken streep bevinden, indien die streep is aangebracht tussen rijstroken of paden met verkeer in beide richtingen.

  • Het eerste lid is niet van toepassing:

    • a. indien de streep wordt overschreden om een naast de gevolgde rijstrook gelegen vluchthaven, vluchtstrook of spitsstrook te bereiken of te verlaten;

    • b. indien aan de zijde vanwaar men de streep overschrijdt een onderbroken streep is aangebracht;

    • c. op bestuurders die een fietsstrook mogen gebruiken, indien er tussen die fietsstrook en de ernaast gelegen rijstrook een doorgetrokken streep is aangebracht.