Gele strepen / Tijdelijke gele strepen

Als langs de kant van de rijbaan een gele doorgetrokken streep is aangebracht zoals op bovenstaande foto betekent dit dat je daar niet mag stilstaan. Bromfietsen mogen dan wel op het trottoir stilstaan en parkeren.

Als langs de kant van de rijbaan een gele onderbroken streep is aangebracht, zoals op bovenstaande foto mag je daar niet parkeren. Stilstaan om te laden of te lossen. of een passagier in- of uit laten stappen mag daar wel. Bromfietsen mogen ook op het trottoir stilsaan en parkeren in dit geval.

Deze gele doorgetrokken en onderbroken gele strepen gelden alleen voor de zijde van de weg waar de strepen zijn aangebracht.

Er is bepaald dat verkeerstekens op het wegdek wit zijn, tenzij voor een afzonderlijk teken anders is bepaald. Tevens is bepaald dat bij tijdelijke toepassing de kleur van het verkeersteken in ieder geval een andere kleur dan wit moet zijn. Over het algemeen is deze kleur dan geel.

In de praktijk leidde dit soms tot verwarring omdat er zich dan bij tijdelijke toepassing van verkeerstekens op het wegdek tegelijkertijd op dezelfde plek tijdelijke en andere verkeerstekens kunnen bevinden met dezelfde betekenis, zoals bijvoorbeeld de doorgetrokken streep die niet naar links mag worden overschreden, zonder dat duidelijk was of geregeld was welke van die verkeerstekens bestuurders moeten volgen.

Artikel 63a van het RVV zegt over de tijdelijke strepen het volgende: “Tijdelijke geplaatste of toegepaste verkeerstekens op het wegdek gaan boven ter plekke aangebrachte andere verkeerstekens op het wegdek, voor zover deze verkeerstekens onverenigbaar zijn.”