Voetgangerslichten

Bij voetgangersoversteekplaatsen kunnen verkeerslichten geplaatst zijn. De betekenis van de verkeerslichten is dan als volgt:

  • Groen licht: Voetgangers mogen oversteken
  • Groen knipperend licht: Voetgangers mogen oversteken, het rode licht zal echter spoedig verschijnen
  • Rood licht: Voetgangers mogen niet meer beginnen over te steken, voetgangers die al begonnen zijn met oversteken moeten zo snel mogelijk doorlopen
  • Als het rode licht is vervangen door een geel knipperlicht mogen voetgangers oversteken, maar moeten zij het overige verkeer voor laten gaan. Voetgangers die liever de zekerheid hebben dat het overige verkeer hun voor laat gaan, moeten even wachten op het groene licht