Naderen en Oversteken van kruispunten

Naderen van kruispunten

 

Als je een kruispunt nadert moet je weten wat voor een kruispunt het is. Je moet dus goed opletten en met de volgende zaken rekening houden:

  • Verkeerslichten;
  • Haaientanden;
  • Verkeersborden die de voorrang regelen;
  • Hoe is het uitzicht op het kruispunt, denk aan bomen, geparkeerde auto’s, enzovoort;
  • Nader je een verharde of een onverharde weg?
  • Zijn er voetgangersoversteekplaatsen?
  • Zijn er vrijliggende fiets-/bromfietspaden? Denk er aan dat fietsers en bromfietsers van links en van rechts kunnen komen, of ze dat nu wel of niet mogen.

Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je de snelheid aanpassen aan de verkeersdrukte en het overzicht op het kruispunt. Komt er dan een bestuurder van rechts, dan hoef je geen noodstop te maken om deze voorrang te verlenen.

Als je een kruispunt nadert waar je voorrang moet verlenen doe dit dan met zo een snelheid dat de bestuurders op het kruispunt aan jouw snelheid kunnen zien dat jij van plan bent om voorrang te verlenen.

Kijk tijdig of je voorrang moet verlenen of dat je moet stoppen. Als je bij een kruispunt komt waar bord B6 staat hoef je niet te stoppen als er geen bestuurders op de kruisende weg aankomen. Kom je bij een kruispunt waar bord B7 staat moet je altijd eerst stoppen voor je door mag rijden.

Oversteken van kruispunten

Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert moet je rekening houden met bestuurders aan wie je voorrang moet verlenen. Pas je snelheid daarom tijdig aan zodat je genoeg tijd hebt om te reageren op situaties die zich op het kruispunt voordoen. Als je bijvoorbeeld met hoge snelheid aan komt rijden en pas op het laatste moment hard moet remmen voor een bestuurder die van rechts komt, ben je niet echt bezig met het verlenen van voorrang.

 

Moet je stoppen doe dit dan op zo een manier dat je niet stil komt te staan op het kruispunt of op oversteekplaatsen. Met andere woorden: je moet het verkeer op het kruispunt dat jij nadert niet blokkeren, dus je moet een kruispunt pas oversteken op het moment dat je helemaal door kunt rijden of dat het voor jou mogelijk is je tussen de kruisende verkeersstromen op te stellen, zonder daarbij het kruispunt te blokkeren.

In de situatie hiernaast moet de bromfiets (A) auto’s B en C voor laten gaan en hij blokkeert nu de vrije doorgang van bromfiets (D). De bestuurder van de bromfiets moest dan ook voor het kruispunt stoppen.

 

 

 

 

 

 

 

Bromfiets (A) heeft hier niet de gelegenheid zich tussen de kruisende verkeersstromen op te stellen. Hij is duidelijk te ver het kruispunt opgereden en blokkeert hierbij de vrije doorgang van de gele auto’s.
Ook hier moest de bestuurder van de bromfiets voor het kruispunt stoppen.