T100 bus / Lijnbus / Autobus

Autobus

Om als autobus aangemerkt te worden, moet het een “motorvoertuig” zijn. Een tram is eveneens ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen. Echter, een tram wordt niet als motorvoertuig gezien, omdat deze langs rails wordt voortbewogen, zodoende kan een tram geen autobus zijn.

Binnen de bebouwde kom moeten bestuurders aan bestuurders van een autobus de gelegenheid geven van een bushalte weg te rijden, wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen om weg te rijden kenbaar maakt.

Artikel 1 van het RVV: Autobus: Motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.

 

Lijnbus

Een lijnbus is een bus die wordt ingezet voor openbaar vervoer. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen stads-, streek- en langeafstandsbussen. Lijnbussen zijn vaak voorzien van apparatuur voor verkeerslichtbeïnvloeding,

Bij bus en tramhaltes moet je altijd voorzichtig zijn en indien nodig je snelheid aanpassen. Er stappen vaak passagiers in of uit die vervolgens jouw rijstrook willen oversteken. Zij letten niet altijd even goed op, vooral van kinderen is dit te verwachten.  Wees dus altijd alert en attent en laat de passagiers veilig oversteken  indien de passagiers niet goed opletten.

Dit soort vragen kom je bij het cbr tegen in de gevaarherkenning vragen. Als een bus (iedere bus!) een bushalte wil verlaten binnen de bebouwde kom, dan moet je hem voor laten gaan. De bus moet dit aangeven door zijn richtingaanwijzer aan te zetten, in dit geval moet je hem  voor laten gaan. Buiten de bebouwde kom hoeft dat niet. Deze voorrangspositie geldt voor alle bussen, dus zowel lijnbussen als touringcars.

Een vraag die vaak voorkomt bij het CBR is: De touringcar wil de halte verlaten: moet je de touringcar voor laten gaan? Let dan goed op het verkeersbord of dit binnen of buiten de bebouwde kom is. Is het binnen de bebouwde kom is het antwoord ja. Is de bushalte buiten de bebouwde kom is het antwoord: Nee.

 

Artikel 1v van het RVV. Lijnbus: motorvoertuig, gebezigd voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000.

 

T100 bus

Een T100 bus heeft geen staanplaatsen en verplicht autogordels op alle stoelen. Het zijn ook geen gelede bussen. “Voor het verkrijgen van de toestemming voor Tempo-100 worden onder meer eisen gesteld aan de businrichting en voertuiguitvoering. Zo worden speciale eisen gesteld aan motorvermogen, remsysteem, koersvastheid, bandenprofiel en -draagvermogen en het meetbereik van de tachograaf. Gelede bussen en bussen met enige inrichting met staanplaatsen vallen echter buiten de regeling. De periodieke keuring van een T-100 bus is nauwelijks anders dan van een gewone bus. Aanvullend is een bandenprofieldiepte van minimaal 1,6 mm in de hoofdgroeven vereist en moet het goedgekeurde draagvermogen van de banden voldoende zijn bij een snelheid van 100 km/h. Dat betekent dat alleen type goedgekeurde banden zijn toegestaan. De meeste coverbanden vallen hier niet onder.

Artikel 1 van het RVV:
T100 bus: autobus, ten aanzien waarvan uit een aantekening op het kentekenbewijs of uit het kentekenregister blijkt dat hij zodanig is ingericht dat hij in aanmerking komt voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Met een T100-bus als bedoeld in dit besluit wordt gelijkgesteld een autobus die is geregistreerd in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en ten aanzien waarvan uit het kentekenbewijs of uit een verklaring afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling, afgegeven op basis van onderzoekingen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale onderzoekingen wordt nagestreefd, blijkt dat de autobus geschikt is voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur;