Wegen / Rijbaan / Autoweg / Autosnelweg

Wegen

Artikel 1b van de WVW.
Wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

 

Rijbaan

De stoep, een fietspad of een fiets/bromfietspad horen niet bij de rijbaan. Daar waar auto’s rijden is in ieder geval een rijbaan.
Een rijbaan kan verdeeld zijn in 2, 3, 4 of nog meer rijstroken.

Artikel 1 van het RVV.
Rijbaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden.

 

Autosnelweg

De maximumsnelheid op een autosnelweg is 130 kilometer per uur. Uiteraard is de overheid bevoegd om een lagere maximumsnelheid op sommige autosnelwegen of gedeelten van autosnelwegen in te stellen.
Tussen 06.00 en 19.00 is de maximumsnelheid op iedere autosnelweg 100 kilometer per uur.

Het gebruik van een autosnelweg is slechts toegestaan voor motorvoertuigen die ten minste 60 km/h kunnen en mogen rijden.

Het CBR kan ook vragen wat de minimumsnelheid is op een autosnelweg. Je moet dan antwoorden dat er geen minimumsnelheid is op een autosnelweg. Wanneer een brug openstaat of als er een stilstaande file is op een autosnelweg staat iedereen stil en geldt er logischerwijs geen minimumsnelheid.

Artikel 1 van het RVV. weg, aangeduid door bord G1 van bijlage I; langs autosnelwegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autosnelweg uit.

 

Autoweg

De maximumsnelheid op een autoweg is 100 kilometer per uur, buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 kilometer per uur, tenzij anders aangegeven door verkeersborden. Het gebruik van een autoweg is slechts toegestaan voor motorvoertuigen die ten minste 50km/h kunnen en mogen rijden.

Het CBR kan ook vragen wat de minimumsnelheid is op een autoweg. Je moet dan antwoorden dat er geen minimumsnelheid is op een autoweg. Wanneer een brug openstaat of als er een stilstaande file is op een autoweg staat iedereen stil en geldt er logischerwijs geen minimumsnelheid.

Artikel 1 van het RVV. weg, aangeduid door bord G3 van bijlage I; langs autowegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autoweg uit.