Beginnersrijbewijs / Rijbewijs AM – Scooterrijbewijs

Beginnersrijbewijs

Iedereen die voor de eerste keer een rijbewijs haalt, is een beginnend bestuurder. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt.
Hoe lang je het beginnersrijbewijs houdt, hangt af van jouw leeftijd en het type rijbewijs.

  • Ben je 16 jaar als je jouw rijbewijs haalt? Dan ben je 7 jaar beginnend bestuurder.
  • Ben je 17 jaar of ouder? Dan ben je 5 jaar beginnend bestuurder.
  • Haal je op 16-jarige of 17-jarige leeftijd eerst het rijbewijs AM of T? Dan ben je voor 7 jaar beginnend bestuurder. Haal je op 17-jarige leeftijd ook het B-rijbewijs, dan ben je 5 jaar beginnend bestuurder. Dit gaat in vanaf het moment dat het rijbewijs B is afgegeven.
  • Haal je voor je 18 wordt het rijbewijs AM of T? En haal je jouw rijbewijs B nadat je 18 bent geworden? Dan blijf je 7 jaar beginnend bestuurder. Dit geldt vanaf het moment waarop het rijbewijs AM of T is afgegeven.

Voor beginnende bestuurders gelden lagere alcohollimieten dan ervaren bestuurders.
Een beginnend bestuurder mag niet rijden met meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed.  Voor een ervaren bestuurder is de limiet 0,5 promille.

Met een beginnersrijbewijs kun je strafpunten krijgen als de politie je staande houdt voor een verkeersovertreding. De agent die jou aanhoudt, moet persoonlijk hebben vastgesteld dat je het voertuig bestuurde.

Je kunt strafpunten krijgen als:

  • je gevaar of hinder veroorzaakt in het verkeer.
  • je een verkeersongeval hebt veroorzaakt, waardoor een ander is gedood of zwaar lichamelijk letsel is toegebracht.
  • je bumperkleeft bij een snelheid van meer dan 80 kilometer per uur.
  • je op autosnelwegen meer dan 40 kilometer per uur sneller rijdt dan toegestaan. Of op andere wegen meer dan 30 kilometer per uur sneller rijdt dan toegestaan.
  • je de verkeersregels niet goed naleeft, waardoor een aanrijding met lichamelijk letsel of materiële schade is ontstaan.

 

Rijbewijs AM – Scooterrijbewijs

Voor het besturen van een snorfiets, bromfiets of brommobiel is het rijbewijs AM verplicht.
Wil je in het bezit komen van een rijbewijs AM, zul je met een voldoende resultaat het theorie-examen moeten afleggen bij het CBR. Daarna zul je een praktijkexamen moet afleggen. Er is een apart praktijkexamen voor de bromfiets EN voor een brommobiel.
Het theorie-examen bestaat uit 50 vragen. Dit kunnen ja/nee vragen, open vragen of meerkeuzevragen zijn. Je bent geslaagd als je minimaal 44 vragen goed hebt beantwoord.

Als je zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs AM een snorfiets, bromfiets of brommobiel bestuurt, riskeer je een flinke boete. Daarnaast ben je ook niet verzekerd bij een schade of ongeluk.
Je moet bij een controle altijd het originele rijbewijs tonen. Een kopie voldoet dus niet.

In het geval het rijbewijs A of B vanwege medische redenen niet langer geldig kan blijven, bestaat de mogelijkheid om in het bezit te blijven of te komen van een rijbewijs AM.