Busbaan / Bus strook

Busbaan

Een busbaan is een van de normale rijbaan fysiek gescheiden weggedeelte. Een busstrook maakt deel uit van de rijbaan en is daarvan afgescheiden door een doorgetrokken streep. Als er op een rijbaan “BUS” is aangebracht mogen alleen bestuurders van een autobus of lijnbus deze rijbaan gebruiken.

Als er op een rijbaan “LIJNBUS” is aangebracht mogen alleen bestuurders van een lijnbus deze rijbaan gebruiken. Hulpdiensten mogen de busbaan gebruiken, deze hebben vrijstelling van het RVV indien dit voor de uitoefening van hun taak vereist is. Taxi’s hebben vaak een ontheffing. Bestuurders van een taxi mogen de busbaan dan gebruiken. Door middel van een bord kan dit aangegeven zijn. Andere bestuurders mogen  een busbaan niet gebruiken.

Stilstaan en parkeren op de rijbaan naast een busbaan is wel toegestaan. Dit in tegenstelling tot een busstrook.

Artikel 1 van het RVV. Busbaan: rijbaan waarop het woord “BUS” of “LIJNBUS” is aangebracht.

Bus strook

Een busstrook maakt deel uit van de rijbaan en is daarvan afgescheiden door een doorgetrokken streep.
Een busbaan is een van de normale rijbaan fysiek gescheiden weggedeelte.

Als er op een rijstrook “BUS” is aangebracht mogen alleen bestuurders van een autobus of lijnbus deze strook gebruiken.

Als er op een rijstrook “LIJNBUS” is aangebracht mogen alleen bestuurders van een lijnbus deze strook gebruiken. Hulpdiensten mogen de busstrook gebruiken, deze hebben vrijstelling van het RVV indien hun taak dat vereist. Taxi’s hebben vaak een ontheffing. Bestuurders van een taxi mogen de busstrook dan gebruiken. Door middel van een bord kan dit aangegeven zijn. Andere bestuurders mogen een busstrook niet gebruiken.

Stilstaan en parkeren op een busstrook en op de rijbaan naast een busstrook is verboden.

Artikel 1 van het RVV.
Busstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het woord “BUS” of “LIJNBUS” is aangebracht.