Ambulance

Alléén als een ambulance de optische en geluidssignalen voert, wordt het gezien als een voorrangsvoertuig volgens de wet. Ik kan mij situaties voorstellen waarbij het gebruik van de luide geluidssignalen niet wenselijk is. Laat je verstand dan even aan het werk gaan en geef de ambulance vrije doorgang.

Artikel 1a.1 van het RVV: Ambulance: Motorvoertuig, ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor ambulancevervoer als bedoeld in de Tijdelijke wet ambulancevervoer.