Doorgaande rijbaan / Kruispunt / Puntstuk

Doorgaande Rijbaan

De “doorgaande rijbaan” wordt in het RVV slechts eenmaal genoemd. En wel in het artikel waar wordt bepaald dat bestuurders die de doorgaande rijbaan van een autosnelweg of autoweg oprijden via de invoegstrook dan wel de doorgaande rijbaan verlaten via de uitrijstrook, bij deze manoeuvres een teken moeten geven.

Invoeg- en uitrijstroken horen wel bij de “rijbaan”, maar niet bij de “doorgaande rijbaan”.

Artikel 1 van het RVV. Doorgaande rijbaan: rijbaan zonder de invoeg- en uitrijstroken.

 

Kruispunt

Wat is een kruispunt?

We spreken over een kruispunt als verschillende wegen elkaar kruisen of op elkaar aansluiten. Een kruispunt is eigenlijk een kruising of splitsing van wegen, waar het verkeer van richting mag en kan veranderen. Zo zijn er T-aansluitingen, bajonetaansluitingen, driehoeksaansluitingen en Y-splitsingen. Bestuurders mogen een kruispunt niet blokkeren.

Wat is een kruising?

Een kruising is een ontmoetingspunt van wegen, waar het verkeer ‘in tegenstelling tot een kruispunt’ niet van richting mag en kan veranderen, waardoor de kans op conflictsituaties zeer klein is, dit in tegenstelling tot een kruispunt. Er bestaan gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen.

 

Puntstuk

Een puntstuk is een meer hoekig vlak op een weggedeelte, opgenomen bij splitsingen of samenvoegingen van wegen, rijstroken of rijbanen; puntstukken kunnen driehoekig, rechthoekig of trapeziumvormig zijn. Puntstukken mogen, net als verdrijvingsvlakken, niet bereden worden. Alleen als een puntstuk in een spitsstrook ligt mogen bestuurders die deze spitsstrook volgen over het puntstuk heen rijden.

Artikel 1 van het RVV.
Puntstuk: meer hoekig vlak op het wegdek, opgenomen bij splitsingen of samenvoegingen van wegen, rijstroken of rijbanen.