Geslotenverklaring / Overweg

Geslotenverklaring

Dit bord geldt voor alle voertuigen, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren en vee. Aanvankelijk gold het verbod voor bestuurders.

Daar een geslotenverklaring ook het gebruik inhoudt, betekent dit dat dit bord ook overtreden wordt als het voertuig geparkeerd staat. In die gevallen is de bestuurder veelal niet bij het voertuig aanwezig.

Artikel 1 van het RVV.
Geslotenverklaring: verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken.

 

Overweg

Een overweg is een kruising van een weg en een railweg die wordt aangeduid met de zogeheten andreaskruisen. De meeste overwegen zijn bewaakt of beveiligd. Er zijn verschillende soorten overwegen: de bewaakte overweg, de overweg die is beveiligd met automatische halve overwegbomen (AHOB), met een automatische knipperlichtinstallatie (AKI), de onbeveiligde overweg en de hele automatische overwegbomen (HAOB).

Artikel 1 van het RVV.
Overweg: kruising van een weg en een spoorweg die wordt aangeduid door middel van bord J12 of J13 van bijlage 1