Motorfiets

Dit motorvoertuig valt onder de categorie motorfietsen, ook als de motorfiets een zijspan of een aanhangwagen voortbeweegt blijft het een motorfiets.
Als een weg gesloten is voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, dan mag een motorfiets met zijspan deze weg niet inrijden.
Een motorfiets kan onder meerdere categorieën vallen. Zo is het in de eerste plaats een motorvoertuig.
Vervoert de motorfiets een aanhangwagen, valt deze onder de categorie motorvoertuigen met aanhangwagen.

Artikel 1 van het RVV.
Motorfiets: motorvoertuig op twee wielen al dan niet met zijspan of aanhangwagen.