Parkeerhaven of parkeerstrook

Langs de rijbaan zijn regelmatig parkeerhavens of parkeerstroken te vinden. Hier mogen auto’s (tijdelijk) parkeren. Parkeerhavens- of stroken worden soms aangeduid met een blauw verkeersbord met een ‘P’ erop.

Zie je op een foto van het CBR een parkeerhaven maar zie je geen blauw verkeersbord met een ‘P’ erop dan is het geen parkeerhaven maar een pechstrook. Hier mag je alleen stilstaan of parkeren in geval van pech!

Artikel 1 van het RVV.
Parkeerhaven of parkeerstrook: langs de rijbaan gelegen verharding die is bestemd voor stilstaande of geparkeerde voertuigen.