Bestemmingsverkeer

Sommige wegen zijn afgesloten voor bepaalde categorieën bestuurders. Op een onderbord kan worden vermeld dat bestemmingsverkeer deze weg wel mag inrijden. Als jouw bestemming aan zo een weg is en je kunt deze bestemming alleen bereiken via deze weg, dan mag jij deze weg inrijden. Bestuurders van lijnbussen mogen ook gebruik maken van deze weg.

Artikel 1 van het RVV. Bestemmingsverkeer: bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen.