Speed pedelec / Snorfiets / Bromfiets

Speed pedelec

Wat is een speed pedelec?

Een speed pedelec is een elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 45 kilometer per uur. Anders gezegd: je kunt met een speed pedelec 45 kilometer per uur fietsen. Om deze snelheid te bereiken moet je meestal wel flink doortrappen. Net als bij de standaard elektrische fiets is de trapondersteuning elektrisch. Dit betekent dat je te maken hebt met een accu die tijdens de rit stroom verbruikt en die dus een beperkt aantal kilometers trapondersteuning biedt. Het aantal kilometers dat je kunt fietsen, is afhankelijk van het merk en de ondersteuning die je instelt; meestal kun je kiezen voor bijvoorbeeld veel, gemiddeld of normale ondersteuning.

Welke regels gelden er voor de speed pedelec?

De speed pedelec valt onder de bromfietsen. Dat betekent dat speed pedelecs binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden, waar een toegestane snelheid van 45 km/u geldt. Als er een gecombineerd fiets/bromfietspad is, rijdt de speed pedelec daar met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
Buiten de bebouwde kom horen speed pedelecs thuis op het gecombineerde fiets/bromfietspad; daar mag je 40 km/u rijden. Als er een gecombineerd fiets/bromfietspad is, rijdt de speed pedelec daar met een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur.

De bestuurder moet op de speed pedelec altijd een goedgekeurde helm dragen. De speed pedelec moet voorzien zijn vaan een gele bromfiets kentekenplaat.
Volgens de wet moet een bromfiets en dus ook een speed pedelec een achteruitkijkspiegel hebben.
De bestuurder moet minimaal een bromfietsrijbewijs (rijbewijs AM) hebben.
Een speed-pedelec moet minimaal een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) hebben.

Maximumsnelheid

Op de rijbaan is de maximumsnelheid 45 kilometer per uur.
Buiten de bebouwde kom op een gecombineerd fiets/bromfietspad 40 kilometer per uur..
Binnen de bebouwde kom op een gecombineerd fiets/bromfietspad 30 kilometer per uur..

Artikel 1 van het RVV.
elektrische bromfiets met trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht aanhoudt als het voertuig de snelheid van 25 km per uur overschrijdt.

 

Snorfiets

Kleur kentekenplaat

Bromfietsen met een maximumsnelheid van ten hoogste 45 kilometer per uur hebben een gele kentekenplaat.

Snorfietsen met een maximumsnelheid van ten hoogste 25 kilometer per uur hebben een blauwe kentekenplaat.

Artikel 1 van het RVV.
Snorfiets:

 • bromfiets die blijkens de gegevens in het kentekenregister is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km per uur, met uitzondering van de speed-pedelec, of
 • bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet

Artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet:
Voorafgaande aan de toelating tot het verkeer op de weg kan Onze Minister een motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig.

 

Bromfiets

Artikel 20b:

 • Voorafgaande aan de toelating tot het verkeer op de weg kan Onze Minister een motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, per type of individueel voertuig aanwijzen op grond van zijn veiligheidsaspecten, indien:

  • a. de toelating overeenstemt met de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, tweede lid en derde lid, onderdeel a, genoemde doeleinden; en

  • b. er voor dit motorrijtuig niet een typegoedkeuring overeenkomstig in het kader van de Europese Unie tot stand gekomen voorschriften vereist is.

 • Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden vastgesteld betreffende de aanwijzing.


Artikel 1e van de WVW.

bromfiets:

 • a. motorrijtuig op twee wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in subonderdeel d;

 • b. motorrijtuig op drie wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in subonderdeel d, uitgerust met:

  • 1°. een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3,

  • 2°. een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kW voor andere dan onder 1° genoemde motoren, of

  • 3°. een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW; dan wel

 • c. motorrijtuig op vier wielen, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in subonderdeel d, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h en een ledige massa van minder dan 350 kg, de massa van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen, uitgerust met:

  • 1°. een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3,

  • 2°. een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kW voor andere dan onder 1° genoemde motoren, of

  • 3°. een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW;

 • d. een motorrijtuig als bedoeld in artikel 20b.

In ieder geval wordt als bromfiets aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs als bromfiets is aangeduid;