Verzekeringen

Wanneer er met een auto op de openbare weg wordt gereden, moet het voertuig verzekerd zijn.

Je moet minimaal WA verzekerd zijn. WA wil zeggen: Wettelijke Aansprakelijkheid. In geval van schade wordt dan de schade alleen vergoed aan de tegenpartij. De verzekerde zelf ontvangt geen schadevergoeding.

Vind je een WA verzekering te beperkt, heb je nog twee andere keuzes. De eerste is een WA verzekering plus beperkt casco. Deze verzekering dekt hetzelfde als een WA verzekering, maar vergoedt daarnaast ook schades als ruitbreuk, diefstal (beperkt) zelfontbranding en schade door loslopend wild, uit vliegtuig vallende delen etc.

De andere mogelijkheid is een volledige casco verzekering. De naam zegt het eigenlijk al. Deze verzekering vergoedt alle schade die aan het voertuig ontstaat, zelfs als dit door je eigen schuld is.

Een auto moet wettelijk verplicht verzekerd zijn. Maar dit betekent niet dat de verzekeringsmaatschappij altijd de schade vergoedt. In een aantal gevallen is de verzekering niet (meer) geldig. Dit betekent dat je zelf de schade aan de tegenpartij moet vergoeden, reken maar na dat dit behoorlijk wat euro’s kan kosten. Zeker als er ook nog eens sprake is van lichamelijk letsel. Verzekeringsmaatschappijen kunnen onder andere niet uitkeren:

  • Als je niet in het bezit bent van een geldig rijbewijs B.
  • Als er blijkt dat je teveel alcohol hebt gedronken.
  • Als je een ander verdovend middel, of bepaalde medicijnen hebt gebruikt.
  • Als je deelnam aan een wedstrijd.
  • In geval van verzwijging. Als een verzekerde iets verzwegen heeft wat in het belang is van de verzekering (bv een behoorlijk schadeverleden, ex-gedetineerde, ooit een rijontzegging gehad,rijbevoegdheid ontzegd etc.) zal de verzekeraar of niet uitkeren, of de tegenpartij wel schadeloos stellen en de uitgekeerde schade op jou verhalen. Daarnaast zal de verzekeraar de mogelijkheid hebben de verzekering met terugwerkende kracht te royeren en/of een boete via de rechter op te leggen.
  • Als blijkt dat het voertuig niet APK gekeurd was.

Zoals je ziet is het voor je eigen portemonnee niet verstandig om je niet aan deze punten te houden. Denk er goed aan dat als je niet verzekerd bent en een ongeluk veroorzaakt, dit je toekomst behoorlijk verpest!